O Malti

Valletta, Malta

Valletta, Malta / Photo source: Yes of corsa

Serbia, Belgrade

Malta / Photo source: Yes of corsa

Marsaxlokk

Marsaxlokk, Malta / Photo source: Yes of corsa

Simboli Republike MalteZastava Malte

Dizajn: crveno-bela vertikalna dvobojka sa belom bojom ka jarbolu u kom se nalazi krst sv. Đorđa, uokviren crvenom.


Malta, flag

Grb Republike Malte

Štit predstavljen heraldićkim prikazom zastave Malte iznad kog je zlatna gradska kruna sa osam kupola koje simbolišu utvđenja Malte; oko štita su maslinova i palmina grana vezane na dnu belom trakom ispisanom rečima "Repubblika ta' Malta"


Malta

Civilna zastava Malte

Sastoji se iz crvenog polja sa belim obrubom na kome se nalazi Malteški krst.Malta

Nacionalna himna Malte
"L-Innu Malti"

Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha bil-oħla dawl libbist.
Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.

Read More...

Оtkrijte Maltu

Priroda, kultura, istorija, more i sunce.

Državni praznici na Malti 2019


- 1 Jan - Nova godina
- 10 Feb - Praznik Svetog Pavla
- 19 Mar - Praznik "St Joseph"
- 31 Mar - Dan slobode
- 19 Apr - "Good Friday"
- 1 May - Prazbik rada
- 7 Jun - "Sette Giugno"
- 29 Jun - Praznik Svetog Perta i Svetog Pavla

Valletta

Valletta, Malta / Photo source: Pixabay

- 15 Aug - "Feast of the Assumption"
- 8 Sep - Dan Pobede
- 21 Sep - Dan nezavisnosti
- 8 Dec - "Immaculate Conception"
- 13 Dec - Dan Republike
- 25 Dec - Božić

Kultura na Malti


Istorija Malte

Malta ima dugu istoriju i prvi put je naseljena oko 5200. godine pre nove ere. Prvi stanovnici su bili farmeri, a njihove poljoprivredne metode degradirale su zemljište dok ostrva nisu postala nepogodna za stanovanje. Ostrva su se naselila oko 3850. godine prije Hrista od strane civilizacije koja je na svom vrhu izgradila megalitske hramove, koji su danas među najstarijim sačuvanim istorijskim gradjevinama u svijetu. Ova civilizacija se srušila oko 2350. godine pre nove ere, ali su ostrva ubrzo nakon toga ponovo popunjena ratnicima iz bronzanog doba.

Hypogeum, Malta

Grci, Feničani, Rimljani

Feničanski trgovci kolonizovali su ostrva negde posle 1000. godine pre nove ere kao stanica na svojim trgovačkim putevima od istočnog Mediterana do Kornvola, pridružujući se domorocima na ostrvu. Feničani su naselili područje koje se sada zove Mdina i okolni grad Rabat, koji su nazvali Maleth. Stari Rimljani, koji su mnogo kasnije naselili Mdinu, nazvali su ga (i ostrvo) Melitom.

Tarxien Temples - 'Fat Lady'

Vitezovi Malte

Orden Svetog Jovana (poznat i kao vitezovi Malte) bili su vladari Malte i Goza između 1530. i 1798. godine. Tokom ovog perioda, strateški i vojni značaj ostrva je uveliko porastao kao mali, ali efikasan. Flota Reda Svetog Jovana pokrenula je svoje napade iz ove nove baze koja je bila usmerena na brodske puteve otomanskih teritorija oko Sredozemnog mora.

Mnajdra Temple

Malteška kuhinja


Maltese dish, rabbit stew

Zečiji paprikaš

Ukusna hrana

Malteška istorija se odrazila na maltešku kuhinju; vidi se snažan uticaj Italije, Engleske, Španije, Francuske, it shows strong Italian and English influences as well as Spanish, French, Afrike i Mediterana generalno.

Još recepata malteške kuhinje, možete pronaći ovde

Maltese dish, bigilla

Bigilla